Ponuka odbornej činnosti pre klientov a školy v šk. roku 2021/2022

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie aktualizovalo ponuku odbornej činnosti a odborných aktivít pre školy a školské zariadenia v okresnej pôsobnosti CPPPaP Rožňava (školy a ŠZ okresu Rožňava) pre školský rok 2021/2022.

Ponukové listy pre jednotlivé typy škôl nájdete tu:

V súvislosti s úvodom školského roku 2021/2022 sme pre našich klientov a školy aktualizovali aj používané žiadosti na odborné činnosti/aktivity spolu s informovanými súhlasmi (v zmysle aktuálne platnej legislatívy a GDPR), ktoré pre jednotlivé druhy činnosti môžete nájsť v jednotlivých sekciách podľa prijímateľa/žiadateľa:

Prejsť na začiatok