Pre rodičov a žiakov

Pre rodičov

Kedy sa môžem obrátiť na CPP ?

 • Ak má moje dieťa problémy v učení
 • Ak má moje dieťa problémy v správaní
 • Ak sa potrebujem poradiť o výchove môjho dieťaťa
 • Ak si chcem overiť, či je moje dieťa intelektovo nadané
 • Ak si chcem overiť, či je moje dieťa zrelé na zaškolenie v prvom ročníku, alebo je lepšie nechať ho ešte jeden rok v škôlke
 • Ak si chcem overiť, či moje dieťa môže nastúpiť do školy aj predčasne
 • Ak chcem svojmu dieťaťu pomôcť vybrať si správnu strednú či vysokú školu
 • Ak má moje dieťa emocionálne alebo osobnostné problémy
 • Ak sa moje dieťa nevie sústrediť
 • Ak je moje dieťa neposedné
 • Ak je moje dieťa úzkostné a nesmelé
 • Ak má moje dieťa konfliktné vzťahy so svojim okolím
 • Ak mám pocit, že sa potrebujem s niekým poradiť o svojom dieťati a jeho optimálnom vývine

Na stiahnutie:


Pre Žiakov

Kedy sa môžem obrátiť na CPP ?

 • Keď mám problémy v učení
 • Keď potrebujem poradiť, ako sa správne učiť
 • Keď sa neviem rozhodnúť, či a na akú strednú alebo vysokú školu sa prihlásiť
 • Keď si nie som istý, či je moje rozhodnutie o ďalšom štúdiu správne
 • Keď mám trému
 • Keď mám problémy v partnerskom vzťahu
 • Keď mám problémy s rodičmi
 • Keď zle vychádzam s ostatnými v triede
 • Keď si neviem zvyknúť na nových spolužiakov
 • Kedykoľvek mám pocit, že sa o niečom potrebujem s niekým poradiť
Prejsť na začiatok