Psychologická poradňa bez obáv a strachu

Milé deti, žiaci, priatelia ….

dovoľujeme si Vás, Vašich rodinných príslušníkov, priateľov a známych osloviť s prosbou o hlasovanie za projekt nášho CPP Rožňava – Psychologická poradňa bez obáv a strachu, v rámci Participatívneho rozpočtu mesta Rožňava.

Cieľom predkladaného projektu je realizovať zveľadenia verejného priestranstva a parcely priamo susediacej s CPP Rožňava, spojenú s komplexnou revitalizáciou verejného priestranstva, ktorej cieľom je vytvorenie prívetivejšieho, technicky a vizuálne modernejšieho prostredia spojenú s vybudovaním pevnej odstavnej a parkovacej plochy pre klientov psychologickej poradne spolu s výsadbou drobnej trvalej zelene a flóry.

Hlasovanie za projekty je on-line formou, hlasovanie potrvá do polnoci 19. 3. 2023 na stránke: https://www.roznava.online/

Podporených bude 12 projektov, celkovo bolo predložených a do hlasovania zaradených 15 projektov.

Zo srdca ďakujeme za každý jeden Váš hlas.

Psychologická poradňa bez obáv a strachu
Prejsť na začiatok