Psychologická poradňa bez obáv a strachu.

Milé deti, žiaci, priatelia, ĎAKUJEME.

Ďakujeme Vám, Vašim rodinným príslušníkom, priateľom CPP Rožňava za hlasovanie za projekt nášho CPP Rožňava – Psychologická poradňa bez obáv a strachu, v rámci Participatívneho rozpočtu mesta Rožňava.

Centrum poradenstva a prevencie v Rožňave bolo vďaka Vašim hlasom úspešné.

Cieľom predkladaného projektu je realizovať zveľadenia verejného priestranstva a parcely priamo susediacej s CPP Rožňava, spojenú s komplexnou revitalizáciou verejného priestranstva, ktorej cieľom je vytvorenie prívetivejšieho, technicky a vizuálne modernejšieho prostredia spojenú s vybudovaním pevnej odstavnej a parkovacej plochy pre klientov psychologickej poradne spolu s výsadbou drobnej trvalej zelene a flóry.

Výsledky hlasovania za projekty na stránke: https://www.roznava.online/

Podporených bolo 12 projektov, celkovo bolo predložených a do hlasovania zaradených 15 projektov.

Zo srdca ďakujeme za každý jeden Váš hlas.

Prejsť na začiatok