Ako byť v škole úspešnejší – Aplikačná pomôcka MŠVVaŠ SR

Cieľom aplikačnej pomôcky je lepšie zvládnutie vzdelávania pre žiakov, ktorí sú ohrození školským neúspechom.

Manuál je súčasťou prvej stratégie na minimalizovanie opakovania ročníka. Prvým krokom je monitoring žiakov, potom prostredníctvom rozhovoru so žiakom treba identifikovať dôvody. Škola ďalej určí podporné opatrenia, ako žiakovi pomôcť. Základom je nástup do doučovania. V ďalšej fáze nasleduje vytvorenie systému pomoci v spolupráci s inými organizáciami. 

Aplikačná pomôcka Ako byť v škole úspešnejší bude pre školy záväzná právnym predpisom rezortu školstva.

Viac sa dočítate tu: https://bit.ly/3lD8GwgPrejsť na začiatok