Odborná činnosť v školskom roku 2022/2023

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva zverejňuje ponuku odborný činností v školskom roku 2022/2023.

Prajeme deťom (žiakom) ich rodičom, školám (pedagógom, odborným zamestnancom) v šk. roku 2022/2023 veľa úspechov, radosti a zdravia.

Sprievodcu školským rokom 2022/2023, jeho organizáciu a náležitosti nájdete TU.

V školskom roku 2022/2023 prebehne reforma systému poradenstva a prevencie na Slovensku formou transformácie poradní. O jej krokoch, priebehu Vás budeme priebežne informovať. 
Viac o transformácii poradní sa dozviete tu: Transformácia poradní. 

Tešíme sa na spoluprácu a aktivity s Vami.

Prejsť na začiatok