Webináre pre rodičov detí predškolského veku.

Drahí rodičia, naše odborné tímy tvrdo makajú na tom, aby Vám priblížili zaujímavé témy a boli tak bližšie k Vám. A ako aj Vaše deti čaká dôležitá etapa v živote, pripravili sme dňa 01.03.2023 pre Vás rodičov webinár, aby ste sa o tejto životnej udalosti dozvedeli čo najviac. Tešíme sa na Vás. Prihlásenie na webinár […]

Pedagogickí asistenti z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR v okrese Rožňava

Centrum poradenstva a prevencie v Rožňave v spolupráci s Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporuje inkluzívne vzdelávanie na Slovensku a v okrese Rožňava formou zamestnávania Pedagogických asistentov na základných školách v okrese Rožňava. Pedagogickí asistenti sú financovaní z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR. Účelom financovania pedagogických asistentov (ďalej len „PA“) v období […]

Prejsť na začiatok