Pre školy

V zmysle platnej legislatívy o spracúvaní osobných údajov nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“) CPP zverejnilo na svojom webovom sídle (www.cpprv.sk) žiadosti a Informované súhlasy so psychologickým vyšetrením, špeciálno-pedagogickým, logopedický a sociálno-pedagogickým vyšetrením a poradenstvom spolu s informáciou o spracúvaní osobných údajov.
O ochrane a spracúvaní osobných údajov sa dozviete viac tu

 

Prosíme Vás (Riaditeľstvá MŠ, ZŠ a SŠ a triednych účiteľov/-ky detí a žiakov, členov ŠPT), aby Informované súhlasy v súvislosti s potrebou realizácie odbornej činnosti a aktivít, rodičia detí a žiakov/zák. zástupcovia vypĺňali v spolupráci s Vami na každé dieťa osobitne.

Za porozumenie a pochopenie Vám vopred ďakujeme.

Kolektív zamestnancov CPP Rožňava.

Prejsť na začiatok