Rozdelenie ZŠ

Plnoorganizované základné školy

Mgr. Bernadett Bodnár Mgr. Diana Dudášová Mgr. Jurina Ferenčíková PhDr. Lenka Ferková Mgr. Eva Peniašková Mgr. Iveta Vápeníková
ZŠ akad. J. Hronca RV ZŠ Evanj. cirkvi Rožňava ZŠ Dobšiná ZŠ Pionierov RV ZŠ Komenského VjM RV ZŠ Ul. zlatá 2, RV
ZŠ Drnava s VjM ZŠ Plešivec s VjS ZŠ Slavošovce ZŠ s MŠ Nižná Slaná ZŠ Jablonov n. Turňou  ZŠ Štítnik
ZŠ Krh. Podhradie VjS ZŠ Plešivec VjM Katolícka ZŠ sv. J. Nepomuckého, RV ZŠ s MŠ Brzotín ZŠ Ref. KC VjM RV ZŠ Gemerská Poloma
ZŠ Rejdová

Neplnoorganizované základné školy

Mgr. Bernadett Bodnár Mgr. Diana Dudášová Mgr. Jurina Ferenčíková PhDr. Lenka Ferková Mgr. Eva Peniašková Mgr. Iveta Vápeníková
ZŠ Krh. Podhradie VjM ZŠ Čoltovo ZŠ Ochtiná ZŠ Hrhov VjM ZŠ Markuška
ZŠ Krh. Dlhá Lúka VjM ZŠ Kečovo ZŠ Vlachovo ZŠ Roštár
ZŠ Dlhá Ves ZŠ Gem. Hôrka VjM
ZŠ Silica VjM ZŠ Gemerská Hôrka VjS
ZŠ Gem. Panica
ZŠ Bretka
Prejsť na začiatok