Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v Rožňave na šk. rok 2018/2019

Mesto Rožňava, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ Rožňava zverejnilo na svojom webovom sídle termín zápisov do 1. ročníka základných škôl v jeho zriadovateľskej pôsobnosti:

  • Základná škola akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava (tel.: 058/7343386)

Zápis sa uskutoční v priestoroch základnej školy v dňoch:
4.4.2018 – 11.4.2018 v čase od 7.30 hod. do 16.00 hod.

K zápisu je potrebné predložiť:
Rodný list dieťaťa alebo jeho kópiu; Občiansky preukaz zákonného zástupcu; Sadu zošitov s predtlačou uhradí škola

  • Základná škola, Ulica pionierov 1, Rožňava (tel.: 0918/348975)

Zápis sa uskutoční v priestoroch základnej školy v dňoch:
3.4.2018 – 6.4.2018 v čase od 7.30 hod. do 16.00 hod.

K zápisu je potrebné predložiť: Rodný list dieťaťa alebo jeho kópiu; Občiansky preukaz zákonného zástupc; 5 € na nákup sady zošitov s predtlačou

  • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava (tel: 058/7883000)

Zápis sa uskutoční v priestoroch základnej školy v dňoch:
3.4.2018 – 10.4.2018 v čase od 7.00 hod. do 16.30 hod.

K zápisu je potrebné predložiť: Rodný list dieťaťa alebo jeho kópiu; Občiansky preukaz zákonného zástupcu; 5 € na nákup sady zošitov s predtlačou

  • Spojená škola J. A. Komenského 5, Rožňava (tel.: 058/7885491)

Zápis sa uskutoční v priestoroch základnej školy v dňoch:
3.4.2018– 28.4.2018 v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod.

K zápisu je potrebné predložiť: Rodný list dieťaťa alebo jeho kópiu; Občiansky preukaz zákonného zástupcu

zdroj: http://www.roznava.sk/zapis-deti-do-1–rocnika-zakladnych-skol2018

Prejsť na začiatok