Termíny maturitnej skúšky v šk. roku 2017/2018

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Riadne termíny

13. marec 2018 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
14. marec 2018 (streda) – cudzie jazyky (anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk a ruský jazyk)
15. marec 2018 (štvrtok) – matematika
16. marec 2018 (piatok) – maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra
Zdroj: http://www.nucem.sk/sk/maturita

Prejsť na začiatok