Podpora návratu žiakov do škôl

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

nakoľko návrat žiakov a učiteľov po dištančnom vzdelávaní do škôl môže byť významnejšou zmenou ako pre deti, tak i pre vyučujúcich, radi by sme nadviazali na metodický materiál ŠPÚ a VÚDPaP Ako podporiť návrat žiakov do škôl (dostupný na https://bit.ly/3ACsO7G) a poskytli Vám doplňujúci metodický materiál Metodický materiál pre pedagógov ZŠ s aktivitami k adaptačnému obdobiu, ktorý nájdete k stiahnutiu tu: METODICKY MATERIAL

Nájdete v ňom námety na ďalšie aktivity, ktorými sa môžu inšpirovať učitelia, ale aj koordinátori vo výchove a vzdelávaní, školskí sociálni pedagógovia a školskí psychológovia počas adaptačného obdobia.

Zároveň Vás chceme informovať, že vzhľadom na aktuálne opatrenia CPPPaP realizuje zatiaľ individuálnu činnosť s klientmi v priestoroch CPPPaP a o všetkých zmenách súvisiacich s našou prácou (vykonávanie odbornej individuálnej a/alebo skupinovej činnosti v priestoroch škôl) budeme naďalej informovať na našej webovej stránke www.cpppaprv.sk.

Aktuálne informácie o našej činnosti nájdete tiež na fb stránke https://www.facebook.com/CPPPaP.RV . Napriek tomu, že skupinovú činnosť na školách zatiaľ nemôžeme realizovať, radi Vám poskytneme odborné konzultácie týkajúce sa výskytu ťažkostí s adaptáciou alebo akýchkoľvek iných ťažkostí Vašich žiakov.

Prejsť na začiatok