Rozvojový program – PRIPRAVUJEME SA DO ŠKOLY!

Milí rodičia predškolákov!

Máte obavy, či je Váš predškolák pripravený na prvý ročník? Chceli by ste sa s ním trocha zahrať a  zapracovať na jeho školských schopnostiach? Zaujíma Vás, ktoré oblasti sú dôležité pre zvládanie nárokov prvého ročníka?

Pozývame Vás na zapojenie sa do rozvojového programu pre predškolákov, ktorého základnými cieľmi sú: 

  • rozvíjanie a akcelerovanie vývinu s cieľom podporiť úroveň školskej spôsobilosti u detičiek pred nástupom do školy;
  • cielené rozvíjanie tých oblastí vývinu, ktoré pri posudzovaní školskej spôsobilosti ako psychológovia sledujeme;

Ako to bude vyzerať?

Program bude realizovaný dištančne – primárne formou mailovej komunikácie, ale poskytne aj možnosť telefonickej komunikácie/konzultácie (v prípade záujmu/potreby rodiča).

Bude pozostávať zo 6 modulov, pričom každý modul bude špecificky zameraný na rozvíjanie istých oblastí.

(Konkrétne to bude vyzerať tak, že počas 6 týždňov budeme posielať zapojeným rodičom inštrukcie a návody k aktivitám, pomocou ktorých budú vedieť podporiť vývin školských schopností u svojich detí. Každú oblasť náležite opíšeme a vysvetlíme jej dôležitosť, ako aj základné princípy jej rozvoja. Vy – rodičia sa nám budete môcť pochváliť riešeniami úloh Vašich detičiek. Taktiež Vám budeme k dispozícii v prípade Vašich otázok.)

Ako sa prihlásiť?

Prejavte Váš záujem vyplnením elektronickej prihlášky cez tento link:   https://forms.gle/ko6VniRcsSM3f9eHA

V prípade, že sa Vám prihlásenie formou elektronického formulára nedá realizovať, prosím napíšte nám na nižšie uvedený e-mail. Budeme Vás kontaktovať!

Ak sa Vám úspešne podarí prihlásenie cez google formulár, tak Vám na Vami zadanú e-mailovú adresu zašleme žiadosť/súhlas o účasť v programe. S Vašou účasťou na programe počítame, až keď nám doručíte poštou (prípadne vložíte do schránky) vytlačený a podpísaný súhlas so zapojením sa do programu. Naša adresa je: CPPPaP Rožňava, Letná 44, 048 01 Rožňava.

Prečo je potrebné nám niečo posielať fyzicky? Pretože na všetky odborné aktivity, ktoré s Vami alebo s Vaším dieťaťom realizujeme, potrebujeme informovaný súhlas s vašim fyzickým podpisom. Platí to aj pri našej dištančnej činnosti. Vami uvedené údaje budú spracované len na účely realizácie programu. 

Ďalšie dôležité informácie:

Dátum ukončenia elektronického prihlasovania: 16.4.2021

Dátum zahájenia programu: 3.5.2021

Doba trvania: 6 týždňov

A viete čo?

Keďže tento rozvojový program vedieme dištančnou formou, zapojiť sa do neho môžete z celého okresu!

V prípade potreby môžete požiadať aj o konzultáciu v maďarskom jazyku.

V prípade nejasností nás prosím neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese

Tešíme sa na spoluprácu ! 🙂

Prejsť na začiatok