Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 01.01.2021 do 05.02.2021 [aktualizované 05.02.2021]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,
oznamuje, že na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 zo dňa 31.12.2020, Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR Číslo: 2021/9418:2-A1810 zo dňa 8. 1. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021, Usmernenia Odboru školstva Okresného úradu Košice zo dňa 7.1.2021

umožňuje
poskytovanie odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 04.01.2021 len dištančnou (elektronickou/telefonickou/e-mailovou) formou

Odôvodnenie: Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosti núdzového stavu na Slovensku, ktoré vyplývajú z protiepidemiologických a hygienických opatrení platných od 01.01.2021 v rámci LockDown-u v SR, ako aj v rámci sprísneného zákazu vychádzania je odborná činnosť a starostlivosť v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP Rožňava z dôvodu poskytnutia odbornej starostlivosti na základe doručenej žiadosti o odbornú činnosti zákonného zástupcu/klienta/školy realizovaná len dištančnou formou (elektronicky/telefonicky) bez priameho (osobného kontaktu) odborných zamestnancov s klientom do 24.01.2021.


Odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci CPPPaP počas prevádzky CPPPaP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje, na základe organizácie práce určenej riaditeľom príslušného školského zariadenia.

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí aj našich zamestnancov v prípade naliehavej požiadavky sme tu pre Vás v obmedzenom pracovnom režime v pracovných dňoch
v čase od 8:00 do 13:00 hod:

na tel. čísle: +421 58 488 70 60

alebo prostredníctvom telefonického alebo mailového kontaktu (pondelok – piatok, od 8.00 do 15.30 hod):

Mobil: 0950 398 966
E-mail:

alebo mailových kontaktov priamo na odborných zamestnancov uvedených na tejto webovej stránke v sekci Kontakt.

Odborné vyšetrenia a aktivity, kt. nie je možné podľa aktuálnej situácie realizovať (narp. na školách) budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

V Rožňave, 04.01.2021 Mgr. Marta Podhorínová, riaditeľka

Prejsť na začiatok