Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2020!

Milí klient, rodičia, školy, učitelia, odborní zamestnanci a sledovatelia našej webovej stránky,

aj v týchto časoch je možné pripomenúť si  novembrové dni ináč…

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa.

  • Od roku 2015 sa 18. november stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním
  • 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí
  • 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.

Deň 19.11. je na Slovenku známy akciou pod názvom BUBNOVAČKA – ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ (viac informácií v texte a cez priložené linky)

Téma prevencie násilia v čase detstva je možno v týchto časoch sociálnej izolácie detí ešte dôležitejšia, a preto možno aj v týchto ťažkých časoch,  by bolo dobré si ju pripomenúť.

Relevantné informácie k akcii a prevencii násilia páchaného na deťoch sú aj na www.detstvobeznasilia.skhttps://kozmove-dobrodruzstva.sk/

Zoznam tém videí

Viac o akcii 19.11.2020 tu: https://bit.ly/38Y5eav

Prejsť na začiatok