Duálne vzdelávanie SOŠ technická Rožňava

V zmysle zákona č. 61/2015 Z. z.  (zákon o OVP), ktorého cieľom je  umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce, formou prípravy žiakov v systéme duálneho vzdelávania.

SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava od 1.9. 2017 vstúpi do systému duálneho vzdelávania s firmou SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.. 

Žiaci 9.ročníkov základných škôl, môžu využiť tak svoju šancu a prihlásiť sa na odbor 2697 – K mechanik elektrotechnik a vyplnením prihlášky na duálne vzdelávanie:

prihláška na duálne vzdelávanie dostupná tu: https://sostrv.edupage.org/files/Dualne_vzdelavanie_.pdf

Viac informácií o tejto možnosti získajú rodičia a žiaci na stránke Strednej odbornej škole technickej v Rožňave – https://sostrv.edupage.org

Prejsť na začiatok