Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania – „Učiace sa Slovensko“

Ministerstvo školstva zverejnilo Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“, ktorý sa stáva východiskom pre uskutočnenie zásadnej reformy školstva: – http://www.minedu.sk/uciace-sa-slovensko/

Predložený autorský návrh dokumentu sa bude v najbližšom období dopracovávať na základe pripomienok a podnetov odbornej a širokej verejnosti. Tie je možné posielať od 15. marca 2017 prostredníctvom online formulára, ktorý je prístupný a bude aktívny od 15.3.2017 po dobu šiestich týždňov na http://uciacesaslovensko.minedu.sk

 

Prejsť na začiatok