Zber údajov o počtoch žiakov v školskom roku 2018/2019

Zriaďovatelia škôl, školy alebo školské zariadenia sú povinní podľa § 7 ods.4 zákona č. 597/2003 Z. z. (účinnosť od 1.9.2018 ) poskytnúť do 30. septembra kalendárneho roka počty detí alebo žiakov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a ďalšie údaje potrebné na rozpis finančných prostriedkov pre roky 2018 a 2019.

Zber údajov sa uskutočňuje priamym vložením do Centrálneho registra na adrese crinfo.iedu.sk.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.eduzber.sk/financie/index.php?__state=&__event=pokracovat ako aj tu: http://www.vykazy.sk/vksoh/v40.html

Prejsť na začiatok