Zmena opatrenia – výnimka, poradenské centrá, strava, rehabilitácie

Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky a v záujme podpory a zlepšovania zdravotného stavu klientov je možné za dodržania protiepidemických opatrení povoliť činnosť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie (Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva) a činnosť rehabilitačných stredísk s ambulantnou formou. 

V školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie a v rehabilitačných strediskách s ambulantnou formou sociálnej služby platia všeobecné protiepidemické opatrenia, platné pre otvorené prevádzky, samozrejme, pri zohľadnení špecifických podmienok týchto zariadení.

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sú súčasne povinné:

· pravidelne sledovať zdravotný stav osôb, zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa),

·         obmedziť odbornú činnosť s klientmi na urgentné prípady za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení,

·         zabezpečiť starostlivosť o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii online a telefonicky,

·         uzatvoriť zariadenia pre verejnosť, zakázať návštevy a pohyb cudzích osôb v priestoroch.

Úrad verejného zdravotníctva SR spolupracoval pri zmene opatrenia s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_vynimka_poradenske_centra_strava_rehabilitacie_12_05_2020_MSVVS.pdf

https://vudpap.sk/zmena-opatrenia-vynimka-poradenske-centra-strava-rehabilitacie/
Prejsť na začiatok