Zmena e-mailovej schránky (Zrušenie e-mailovej schránky )

Vážení rodičia, klienti, školy a školské zariadenia,

z dôvodu ukončenia poskytovania služieb elektronickej pošty/schránky zo strany spol. Slovak Telekom, a.s. od 31.12.2020 (https://www.telekom.sk/wiki/internet/ukoncenie-sluzieb-elektronickej-posty) si Vás Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava dovoľuje informovať o zmene a zriadení novej e-mailovej schránky pre Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Rožňava, Letná 44, 048 01 Rožňava (CPPPaP Rožňava).

Nová e-mailová adresa CPPPaP Rožňava je s účinnosťou od 8.7.2020:

Prosíme Vás preto, aby ste všetky e-mailove správy od 8.7.2020 zasielali na , kde bude Vaša požiadavka zaevidovaná a vybavená.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste zmenu e-mailovej adresy na realizovali aj Vy vo Vašich registroch, systémoch a adresároch.

Za komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.

V prípade otázok na neváhajte kontaktovať e-mailom () alebo telefonicky.

Za pochopenie ďakujeme.

Mgr. Marta Podhorínová, riaditeľka CPPPaP Rožňava

Prejsť na začiatok