V ČASE IZOLÁCIE MAJME OČI NA STOPKÁCH!

V spolupráci s Koordinátorkou ochrany detí pred násilím PhDr. Evou Tomkovou z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave,

V čase, kedy je izolácia súčasťou nášho života je oveľa dôležitejšie než inokedy, aby sme boli vnímaví voči akémukoľvek volaniu o pomoc.

Práve Vy môžete byť tí jediní, s ktorými sa dieťa spojí, dokonca jediní, ktorí vedia identifikovať čo sa deje v susedstve.
Aby mohlo byť násilie zastavené, musí sa o ňom vedieť.

Viete, čo robiť?

Vám v čase šírenia vírusu COVID – 19, kedy sú mnohé deti, mladí, ale aj rodičia detí a dospelí izolovaní, frustrovaní, ohrození vplyvom a nárastom patologických javov, vrátane závislosti členov domácnosti.

Z toho dôvodu, nemôžeme byť osobne pri každom človeku, ale môžeme byť solidárni a ohrozeným skupinám podať pomocnú ruku.

Zverejnňujeme a ponúkame Vám informačný materiál a kontaktné informácie a zoznam viacerých funkčných liniek psychologickej a právnej pomoci.

Viac sa dočítate TU: https://detstvobeznasilia.gov.sk

Prejsť na začiatok