Supervízne stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava – 3. stretnutie

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov SŠ na 3. supervízne stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2018/2019, ktoré sa uskutoční 4.3.2019 (v pondelok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.

Pozvánku pre SŠ a žiakov SŠ nájdete k stiahnutiu TU.

Supervízne stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava – 3. stretnutie
Prejsť na začiatok