Deti predškolského veku ako obete násilia – ako odhaliť a ako riešiť násilie páchané na deťoch – POZVÁNKA

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Odbor sociálnych vecí a rodiny – koordinátor ochrany detí pred násilím a Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave Vás srdečne pozývajú dňa dňa 16. 5. 2019 o 08:30 hod. v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave, ul. Lipová č. 3, Rožňava na seminár s názvom:

„Deti predškolského veku ako obete násilia – ako odhaliť a ako riešiť násilie páchané na deťoch“

Viac informácií o seminári sa dočítate TU.

Prejsť na začiatok