Školský rok 2017/2018

Pracovná porada

Dňa 7. 6. 2018 (štvrtok) o 9.00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v okrese Rožňava. Pozvánka a program pracovnej porady dostupné k stiahnutiu: https://bit.ly/2IUVNJf

Pracovná porada

Dňa 05.06. 2018 (utorok) o 9.00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada výchovných poradcov a školských psychológov základných a stredných škôl v okrese Rožňava. Pozvánka a program pracovnej porady dostupná k stiahnutiu: https://bit.ly/2IXYf1C

 

POP 2018/2019

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle  Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.septembra 2018. Dostupné na stiahnutie sú na priloženom link-u: POP 2018/2019. Viac informácií o POP 2018/2019 sa dočítate tu.

 

Stretnutie PEER aktivistov – žiakov základných škôl okresu Rožňava

Dňa 27.4.2018 (v piatok) sa od 8.30 uskutoční 5. stretnutie rovesníckeho programu žiakov ZŠ v školskom roku 2017/2018 v priestoroch CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.
Pozvánku pre ZŠ a žiakov ZŠ na 27.4.2018 nájdete k stiahnutiu TU

 

Stretnutie PEER aktivistov – žiakov základných škôl okresu Rožňava

Dňa 26.3.2018 (v pondelok) sa od 8.30 uskutoční 4. stretnutie rovesníckeho programu žiakov ZŠ v školskom roku 2017/2018 v priestoroch CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.
Pozvánku pre ZŠ a žiakov ZŠ na 26.3.2018 nájdete k stiahnutiu TU

 

Stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava

Dňa 21.3.2018 (v stredu) sa od 8.30 uskutoční 4. stretnutie rovesníckeho programu žiakov SŠ v školskom roku 2017/2018 v priestoroch CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.
Pozvánku pre SŠ a žiakov SŠ na 21.3.2018 nájdete k stiahnutiu TU

 

Stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava

Dňa 16.2.2018 (v piatok) sa od 8.30 uskutoční 3. stretnutie rovesníckeho programu žiakov SŠ v školskom roku 2017/2018 v priestoroch CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.
Pozvánku pre SŠ a žiakov SŠ na 16.2.2018 nájdete k stiahnutiu TU

 

Stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava

Dňa 25.1.2018 (vo štvrtok) sa od 8.30 uskutoční 2. stretnutie rovesníckeho programu žiakov SŠ v školskom roku 2017/2018 v priestoroch CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.
Pozvánku pre SŠ a žiakov SŠ na 25.1.2018 nájdete k stiahnutiu TU

 

Európsky týždeň boja proti drogám

Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám,  pripadajúcim na týždne mesiaca november (v kalend. roku) realizovali odborní zamestnanci CPPPaP Rožňava za spolupráce preventistu  Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave odborné aktivity na tému prevencie  látkových závislostí, v ktorých poukázali na riziká spojené s užívaním legálnych a nelegálnych drog, ale aj na trestno – právnu zodpovednosť vo vzťahu k návykovým látkam. Do aktivít sa zapojilo 41 skupín z  8 základných  škôl a 23 skupín zo 6 stredných škôl v okrese Rožňava. Spolu sa do aktivít zapojilo 805 žiakov ZŠ a 432 žiakov SŠ.

 

Pracovná porada

Dňa 7. 12. 2017 (štvrtok) o 9.00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v okrese Rožňava. Pozvánka a program pracovnej porady dostupné k stiahnutiu: http://bit.ly/2hZw0nd

 

Pracovná porada

Dňa 5.12. 2017 (utorok) o 9.00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada výchovných poradcov a školských psychológov základných a stredných škôl v okrese Rožňava. Pozvánka a program pracovnej porady dostupná k stiahnutiu: http://bit.ly/2BlnYgb

 

Pracovná porada

Dňa 25.10. 2017 (streda) o 9.00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada riaditeľov a pedagógov materských škol (MŠ) okresu Rožňava. Pozvánka a program pracovnej porady dostupné k stiahnutiu: http://bit.ly/2imaa0D.

 

Zvládam svoj život – rozvojový projekt v rámci Výzvy MŠVVaŠ SR: Protidrogová prevencia 2017

CPPPaP Rožňava sa úspešne zapojilo do výzvy  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Protidrogová prevencia 2017 s rozvojovým projektom: „Zvládam svoj život“

viac o projekte CPPPaP Rožňava – „Zvládam svoj život“ sa dočítate TU.

 

Pracovná porada

Dňa 5. 10. 2017 (štvrtok) o 8:30 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v okrese Rožňava. Pozvánka a program pracovnej porady dostupné k stiahnutiu: http://bit.ly/2hA9zYN

 

Pracovná porada

Dňa 26. 9 2017 (utorok) o 8:30 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada výchovných poradcov a školských psychológov základných a stredných škôl v okrese Rožňava. Pozvánka a program pracovnej porady dostupná k stiahnutiu: http://bit.ly/2xiwEF2

 

POP 2017/2018

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle  Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.septembra 2017. Dostupné na stiahnutie sú na priloženom link-u: POP 2017/2018. Viac informácií o POP 2017/2018 sa dočítate tu.

 

Oznam

Pridané aktualizované ponukové listy pre školy na školský rok 2017/2018. Ponukové listy sú  dostupné v  sekcii –  Pre školy

 

Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním platné od 1.9.2017 a 1.9.2016

Štátny pedagogický ústav vypracoval vzdelávacie programy pre žiakov so ZZ a VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM

Prejsť na začiatok