Školský rok 2015/2016

Stretnutie peer aktivistov

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov SŠ na záverečné stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2015/2016, ktoré sa uskutoční 24.6.2016 (piatok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave.

Odborný seminár

Dňa 1. 6. 2016 (streda) o 9:00 sa v CPPPaP v Rožňave uskutoční teoreticko-praktický odborný seminár pre koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v okrese Rožňava.

Odborný seminár

Dňa 31. 5. 2016 (utorok) o 9:00 sa v CPPPaP v Rožňave uskutoční teoreticko-praktický odborný seminár pre výchovných poradcov základných a stredných škôl v okrese Rožňava.

Stretnutie peer aktivistov

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov SŠ na 6. stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2015/2016, ktoré sa uskutoční 26.5.2016 (Štvrtok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave.

Stretnutie peer aktivistov

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov ZŠ na 5. stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2015/2016, ktoré sa uskutoční 10.5.2016 (Utorok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave.

Stretnutie peer aktivistov

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov SŠ na 5. stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2015/2016, ktoré sa uskutoční 21.4.2016 (Štvrtok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave.

Stretnutie peer aktivistov

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov ZŠ na 4. stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2015/2016, ktoré sa uskutoční 31.3.2016 (Štvrtok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave.

Stretnutie peer aktivistov

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov SŠ na 4. stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2015/2016, ktoré sa uskutoční 17.3.2016 (Štvrtok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave.

Pracovná porada

Dňa 1.3. 2016 o 9:00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada výchovných poradcov ZŠ a SŠ okresu Rožňava.

Stretnutie peer aktivistov

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov ZŠ na 3. stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2015/2016, ktoré sa uskutoční 26.2.2016 (Piatok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave.

Stretnutie peer aktivistov

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov SŠ na 3. stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2015/2016, ktoré sa uskutoční 25.2.2016 (Štvrtok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave.

Stretnutie peer aktivistov

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov ZŠ na 2. stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2015/2016, ktoré sa uskutoční 1.12.2015 (Utorok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave.

Pracovná porada

Dňa 25.11. 2015 o 9:00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada riaditeľov a pedagógov materských škol (MŠ) okresu Rožňava.

Spoločne povedzme drogám nie

Týždeň boja proti drogám, bol pôvodne vyhlásený z iniciatívy Európskej únii,  prvýkrát bol vyhlásený v roku 1998. Stalo sa nepísanou tradíciou, že v  novembri sa viac ako inokedy realizujú  aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách.

Tento rok budú prebiehať aktivity na 14 základných a stredných školách v okrese Rožňava od 9.11.2015 do 20.11.2015. Odborne aktivity zastrešuje Centrum pedagogicko –psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného  zboru v Rožňave.

Burza práce a informácií

Zamestnanci CPPPaP v Rožňave sa dňa 22.10.2015 zúčastnia Burzy práce a informácií, ktoré sa bude konať v Športovej hale na Štítnickej ulici v Rožňave, kde budú mať aj svoje vlastné stanovište. Žiaci sa tu môžu informovať o činnosti CPPPaP a možnosti využitia ponúkaných služieb, najmä v oblasti poradenstva k profesijnému vývinu.

Stretnutie peer aktivistov

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov ZŠ na 1. stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2015/2016, ktoré sa uskutoční 13.10.2015 (Utorok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave.

Pracovná porada

Dňa 30. 9. 2015 o 9:00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v okrese Rožňava.

Pracovná porada

Dňa 29. 9. 2015 o 9:00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada výchovných poradcov základných a stredných škôl v okrese Rožňava.

Oznam

Nové ponukové listy na šk. rok 2015/2016 nájdete v sekcii – Pre školy

Aktuálne rozdelenie škôl medzi odborných zamestnancov – psychológov dostupné

v sekcii– Pre školy

Oznam

Pridané Hodnotenie dieťaťa navštevujúce nultý ročník, materiál je dostupný na stiahnutie v sekcii –  Pre školy

Oznam

Pridaný materiál Sociometrické vyšetrenie školskej triedy, ktorý je dostupný na stiahnutie v  sekcii –  

Pre školy – informácie pre výchovných poradcov.

Oznam

Pridané nové žiadosti na psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie, nové žiadosti sú dostupné na stiahnutie v  sekciách –  Pre školyPre rodičov a Pre žiakov

Prejsť na začiatok