Školský rok 2013/2014

Podáme ti ruku

Rada Charitatívneho fondu LION schválila pre CPPPaP v Rožňave grant z programu ING Šanca pre deti, ktorého zámerom je podpora a zvýšenie kvality integrovaného vzdelávanie detí so znevýhodnením. Grant je určený na vzdelávanie odborných zamestnancov, organizovanie seminárov pre pedagógov MŠ a ZŠ a vytvorenie terapeutickej a relaxačnej miestnosti pre klientov centra.

 

Oznam

Oznamujeme našim klientom, že od 1. 1. 2014 bude mobilné telefónne číslo 0911 787 201 zrušené. Pre kontaktovanie nášho pracoviska prosím použitie adresár zamestnancov, ktorý je dostupný v sekcii – Kontakt.

 

Odborný seminár

Dňa 20. 5. 2014 o 9:00 sa v CPPPaP v Rožňave uskutoční odborný seminár v rámci aktivít projektu

„Podáme Ti ruku“ vďaka podpore z Charitatívneho fondu LION nadácie SOCIA z programu ING Šanca pre deti.

Seminár je určený pre výchovných poradcov základných a stredných škôl v okrese Rožňava.

 

Odborný seminár

Dňa 15. 5. 2014 o 9:00 sa v CPPPaP v Rožňave uskutoční odborný seminár v rámci aktivít projektu

„Podáme Ti ruku“ vďaka podpore z Charitatívneho fondu LION nadácie SOCIA z programu ING Šanca pre deti.

Seminár je určený pre triednych učiteľov 1. stupňa základných škôl v okrese Rožňava.

 

Odborný seminár

Dňa 30. 4. 2014 o 9:00 sa v CPPPaP v Rožňave uskutoční odborný seminár v rámci aktivít projektu

„Podáme Ti ruku“ vďaka podpore z Charitatívneho fondu LION nadácie SOCIA z programu ING Šanca pre deti.

Seminár je určený pre riaditeľov materských škôl v okrese Rožňava.

 

Odborný seminár

Dňa 23. 10. 2013 o 9:00 sa v CPPPaP v Rožňave uskutoční odborný seminár v rámci aktivít projektu

„Podáme Ti ruku“ vďaka podpore z Charitatívneho fondu LION nadácie SOCIA z programu ING Šanca pre deti.

Seminár je určený pre pedagógov materských škôl v okrese Rožňava.

 

Spoločne to zvládneme

„Spoločne to zvládneme” je názov projektu, ktorý CPPPaP v Rožňave realizuje od 1.6. do 31.12.2013. Cieľom projektu je skvalitnenie zabezpečovania ranej (včasnej) starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ďalšej starostlivosti prostredníctvom informovania rodičov, získania novej metodiky a testov, zefektívnením domácej starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Projekt je realizovaný vďaka Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci výzvy o financovanie rozvojového projektu Psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo.

Na stiahnutie:

 

Európsky týždeň boja proti drogám

Tretí novembrový týždeň v trvaní od 18. 11. do 22. 11. 2013 je Európskym týždňom boja proti drogám. CPPPaP v Rožňave organizuje každoročne preventívne aktivity so zameraním na látkové závislosti na základných a stredných školách v Rožňave a okolí. V školskom roku 2013/2014 požiadalo o realizáciu aktivít päť základných a päť stredných škôl.

Prejsť na začiatok