Rozdelenie MŠ

Prerozdelenie MŠ okresu medzi psychológov:

Prerozdelenie MŠ okresu medzi špeciálnych pedagógov:

Prejsť na začiatok