Usmernenie k prevádzke poradenských zariadení (aktualizované 29.10.2020)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky prevádzky pre školský rok 2020/2021.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 693 z 28. 10. 2020

MŠVVaŠ SR zverejnilo Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

Manuál pre zariadenia výchovného poradenstva stanovuje základné prevádzkové podmienky pre zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (t. j. centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) po dobu trvania potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

AKTUÁLNE USMERNENIA MŠVVaŠ PRE ZARIADENIA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA tu: https://www.minedu.sk/specialne-skoly-a-zariadenia-vychovneho-poradenstva-aktualizovane-23-10-2020/

alebo tu: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/specialne-skoly-a-zariadenia-vychovneho-poradenstva

Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020: https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-pre-skoly-od-26-oktobra-2020/

Viac sa dočítate tu:

https://ucimenadialku.sk/usmernenia/poradenske-zariadenia

Prejsť na začiatok