Tvoja správna voľba – celoslovenský preventívny projekt v spolupráci s Policajným zborom SR.

CPPPaP Rožňava sa v spolupráci PZ SR zapojilo do celoslovenského preventívneho projektu “ Tvoja správna voľba“.

Cieľom projektu je informovanie žiakov o škodlivosti užívania návykových látok (tabak, alkohol, marihuana a pod. ) a taktiež snaha o elimináciu trestnej činnosti páchanej pod vplyvom týchto látok.

Viac informácií o projekte „Tvoja správna voľba“ sa dočítate tu: http://bit.ly/2sr96wh

 

Prejsť na začiatok