Supervízne stretnutie odborných zamestnancov ZŠ a SŠ okresu Rožňava

CPPPaP v Rožňave pozýva odborných zamestnancov (školských psychológov a sociálnych pedagógov) ZŠ a SŠ na supervízne stretnutie v školskom roku 2018/2019, ktoré sa uskutoční 29.11.2018 (vo štvrtok) od 13.00 v  CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava

Pozvánku pre OZ ZŠ a SŠ nájdete k stiahnutiu TU.

Prejsť na začiatok