Stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov SŠ na úvodné stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2018/2019, ktoré sa uskutoční 11.12.2018 (v utorok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava

Pozvánku pre SŠ a žiakov SŠ nájdete k stiahnutiu TU. Potrebnými náležitosťami úvodného stretnutia a súčasťou pozvánky je aj Informovaný súhlas pre rodičov (zákonných zástupcov) k stiahnutiu tu a Návratka pre riaditeľstvo SŠ (k stiahnutiu tu).

Na úvodné stretnutie dňa 11.12.2018 Vás milí žiaci/-čky SŠ prosíme, prineste so sebou podpísané dokumenty: Informovaný súhlas a Návratku pre SŠ. 

 

 

 

Prejsť na začiatok