Pracovná porada riaditeľov a pedagógov materských škol (MŠ) okresu Rožňava.

Dňa 06.11. 2018 (utorok) o 9.00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada riaditeľov a pedagógov materských škol (MŠ) okresu Rožňava. Pozvánka a program pracovnej porady dostupné k stiahnutiu: https://bit.ly/2AhOQAb.

16

Prejsť na začiatok