Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 22.02.2021 – čerpanie dovolenky [aktualizované 22.02.2021]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,
oznamuje, že na základe Stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave č. j.: RÚVZRV – HDM-2021/158-1, ktoré na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie a tendencie zhoršujúceho sa výskytu ochorenia Covid -19 v okrese Rožňava neodporúča otvorenie škôl a školských zariadení od 8.2.2021, Oznámenia mesta Rožňava v súvislosti s otvorením škôl a školských zariadení od 8.2.2021, Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR Číslo: 2021/10079:1-A1810 z 5.2.2021, Regionálneho COVID Automatu platného od 22.2.2021.

mimoriadne prerušuje prevádzku školského zariadenia – CPPPaP Rožňava od 8.2.2021

V čase od 22.2.2021 do 26.2.2021 (počas jarných prázdnin v šk. roku 2020/2021) v CPPPaP Rožňava – čerpanie celozávodnej dovolenky zamestnancami CPPPaP Rožňava.

Odôvodnenie: Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosti núdzového stavu na Slovensku, ktoré vyplývajú z protiepidemiologických, Uznesenia vlády SR a hygienických opatrení v okrese Rožňava (Regionálneho COVID Automatu) platných od 22.02.2021 v rámci núdzového stavu v SR, ako aj v rámci zákazu vychádzania je odborná činnosť a starostlivosť v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP Rožňava z dôvodu poskytnutia odbornej starostlivosti na základe doručenej žiadosti o odbornú činnosti zákonného zástupcu/klienta/školy realizovaná len dištančnou formou (elektronicky/telefonicky) bez priameho (osobného kontaktu) odborných zamestnancov s klientom na neurčito.


Odborní zamestnanci CPPPaP počas mimoriadneho prerušenia prevádzky CPPPaP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje, na základe organizácie práce určenej riaditeľom príslušného školského zariadenia.

POMOC v týchto časoch pre Vás Vážení klienti, rodičia, pedagógovia EXISTUJE, a to pomocou kontaktov na linky pomoci/dôvery.

Fungujú: 24/7 – diskrétne, bezplatne a odborne (telefonicky, chatom, e-mailom):

  • www.ipcko.sk (chat, email) – Internetová poradňa
  • Zelená linka VÚDPaP: 0800 864 833 (od 9:00-18:00), email: (nonstop); telefonická Linka podpory: 02 4488 1649 (od 9:30 do 14:30 hod.)
  • Covid-19 Krízová linka pomoci (chat, email, telefón, video) – www.krizovalinkapomoci.sk alebo telefonicky: 0800 500 333
  • Linka detskej istoty – tel.: 116 111
  • Rodičovská poradňa – tel.: 116 000
  • Linka dôvery Nezábudka – 0800 800 566; www.linkanezabudka.sk
  • Linka detskej dôvery – 0907 401 749; www.linkadeti.sk

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí aj našich zamestnancov v prípade akútnej a urgentnej požiadavky sme tu pre Vás

na tel. čísle: 0950 398 966

alebo prostredníctvom e-mailového kontaktu
e-mail:

Odborné vyšetrenia a aktivity, kt. nie je možné podľa aktuálnej situácie realizovať (narp. na školách) budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

V Rožňave, 18.02.2021 Mgr. Marta Podhorínová, riaditeľka

Prejsť na začiatok