Elektronické testy na overenie vedomostí a zručností žiakov [NÚCEM]

NÚCEM pripravil pre základné školy v období od 11. októbra do 12. novembra 2021 v systéme e-Test elektronické testy z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry.

Tieto testy sú určené pre žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ. Pre stredoškolákov (2. až 4. ročník) sú v tomto období pripravené e-testy z matematiky, z anglického jazyka (úroveň B2) ako aj pre budúcich maturantov aj test overujúci čitateľskú gramotnosť a kritické myslenie.

Všetky testy sú vhodné na opakovanie a prehlbovanie učiva z uvedených predmetov. Učitelia môžu výsledky testov využiť aj v rámci cieleného doučovania žiakov v tomto polroku. E-testy môžu žiaci absolvovať aj v domácich podmienkach počas dištančného vzdelávania. Predbežný výsledok testu sa žiaci dozvedia okamžite po ukončení testu.

Termínovník podľa harmonogramu zverejnenom NÚCEM:

Prihlasovanie na testovanie: od 4. októbra do 12. novembra 2021 do 8:00

Termín testovania pre všetky typy škôl: od 11. októbra do 12. novembra 2021 do 12:00

Termín sprístupnenia výsledkov: koniec novembra 2021 (žiaci svoj predbežný výsledok uvidia ihneď po ukončení testu)

Prehľad testov pre e-testovanie JESEŇ 2021

Súbory testovaní pre ZŠ:

  ST_ISCED1_jesen2021

 • 1 test z matematiky pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským a maďarským (40 min.)
 • 1 test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
 • 1 test z maďarského jazyka a literatúry pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom maďarským (60 min.)

  ST_ISCED2_jesen2021

 • 1 test z matematiky pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
 • 1 test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
 • 1 test z maďarského jazyk a literatúry pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom maďarským (40 min.)

(Testy sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.)

Súbory testovaní pre SŠ:

  ST_SS_MAT_jesen2021

 • 1 test z matematiky pre žiakov 4. ročníka GYM s vyuč. jazykom slovenským (90 min.)

  ST_SS_jesen2021

 • 1 test na čitateľskú gramotnosť a kritické myslenie pre žiakov 3. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským (60 min.)
 • 1 test z anglického jazyka, úroveň B2 pre žiakov 4. ročníka GYM s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
 • 1 test z maďarského jazyk a literatúry pre žiakov 2. a 3. ročníka SŠ s vyuč. jazykom maďarským (40 min.)
 • 1 test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry – počúvanie pre žiakov 4. ročníka SŠ s vyuč. jazykom maďarským (40 min.)

(Testy sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.)

Viac o podrobnostiacbh a možnosti e-testovania: jeseň 2021 sa dočítate tu:

https://www.etest.sk/e-testovania-jesen-2021/

Prejsť na začiatok