Metodické usmernenie CPPPaP a CŠPP v oblasti posudzovania školskej pripravenosti v čase prerušenia prevádzky školských zariadení

Milé kolegyne, milí kolegovia!

V tomto období v bezkrízovom režime bol v poradenských zariadeniach čas posudzovania pripravenosti detí na školu.  Vzhľadom na súčasné okolnosti musíme k tejto činnosti pristúpiť netradične. Prečítajte si viac:

https://vudpap.sk/metodicke-usmernenie-cpppap-a-cspp-v-oblasti-posudzovania-skolskej-pripravenosti-v-case-prerusenia-prevadzky-skolskych-zariadeni/

Prejsť na začiatok