Čestné prehlásenie COVID-19

Na základe Smernice CPPPaP Rožňava č. 3/2020 a Usmernenia k prevádzke poradenských zariadení na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/3991/2020 zo dňa 13.5.2020 a Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo zo dňa 18.5.2020 je povinné vyplnenie Čestného prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave seba a dieťaťa(klienta/-ky) priniesť so sebou na vyšetrenie.

Čestné prehlásenie je dostupné na stiahnutie na nasledovných odkazoch tu:

Prejsť na začiatok