Bubnovačka 2021

„Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“

CPPPaP Rožňava v spolupráci s koordinátorom ochrany detí pred násilím PhDr. Evou Tomkovou z oddelenia podpory ochrany detí pred násilím ÚPSVR sa aj v tomto roku zapája do preventívnych aktivít na podporu ochrany detí pred násilím.

Ôsmy ročník akcie s názvom „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“, ktorá má aj tento rok 19. novembra 2021 symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

Aktuálna situácia, zapríčinená ochorením COVID-19, je pre všetkých náročná. No dôležitosť témy ochrany detí pred násilím a potreby včasnej prevencie spojí tohto roku nielen Slovensko, ale aj Česko.

Hoci v sťažených podmienkach, veríme, že sa zapoja opäť stovky detí a dospelých, aby sme si spoločne v rovnakom čase pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý! Veríme, že ako po minulé roky, aj tento rok sa mnohé školy zapoja nielen bubnovaním, ale podporia dôležitosť témy ochrany detí pred násilím a včasnej prevencie aj rozhovormi, diskusiami, či malými spoločnými projektami s deťmi.

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Viaceré školy v rožňavskom okrese sa už úspešne zapojili do predchádzajúcich ročníkov „Bubnovačky“.

Počas minulých ročníkov sa zapojilo na Slovensku do bubnovania viac ako 62 000 detí a dospelých.

Pre náročnosť situácie predpokladám, že väčšina z vás nebude bubnovať v uliciach, na dvoroch, či v telocvičniach ani tento rok. No ak budete so svojimi žiakmi 19. novembra 2021, v čase 10:00 – 11:00 v triedach, či cez online hodinu, zabubnujte si spoločne a pripomeňte si, že Hlas detí je dôležitý.

Deti/žiaci školy/triedy sa budú môcť do bubnovania zapojiť s rôznymi nástrojmi, ktoré budú mať v škole, či doma po ruke – lavice, smetné koše, plastové fľaše (hudobníci budú aj s týmito nástrojmi udávať rytmus). Bubnovanie bude sprevádzané modernou hudbou a jednoduchým rytmom, ktorý zvládne každý, približne 15 minút.

Informácie o mieste sa priebežne zverejňujú na https://kozmove-dobrodruzstva.sk/bubnovacka/ na mape „Bubnovačka 2021“.

Zároveň aj vy budete môcť pridávať vaše fotky na FB udalosti „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2021!“, ktorá bude vytvorená na FB Centrum Slniečko, n.o.

V prípade záujmu o Vaše zapojenie sa a participáciu na Bubnovačke 2021 kontaktuje Vášho Koordinátora ochrany detí pred násilím alebo e-mailom priamo

Vďaka vám robíme svet detí krajším!

Prejsť na začiatok