PEER

Supervízne stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov SŠ na úvodné supervízne stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2018/2019, ktoré sa uskutoční 12.12.2018 (v stredu) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava Pozvánku pre SŠ a žiakov SŠ nájdete k stiahnutiu TU. Potrebnými náležitosťami úvodného stretnutia a súčasťou pozvánky je aj Informovaný súhlas pre rodičov (zákonných zástupcov) k stiahnutiu […]

Prejsť na začiatok