Novinky

Materiály pre rodičov detí

Milí rodičia, radi by sme Vám, dali do pozornosti materiály, ktoré sme pre vás pripravili na rôzne témy, ktoré považujeme pri starostlivosti a výchove detí za kľúčové. Ide napr. o oblasť emočného zdravia detí, či konštruktívneho zvládania hnevu. Venujeme sa tiež často všade spomínaným hraniciach vo výchove a učeniu. Zároveň pripravujeme ďalšie témy. Veríme, že čítanie, ktoré […]

Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 22.02.2021 – čerpanie dovolenky [aktualizované 22.02.2021]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,oznamuje, že na základe Stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave č. j.: RÚVZRV – HDM-2021/158-1, ktoré na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie a tendencie zhoršujúceho sa výskytu ochorenia Covid -19 v okrese Rožňava neodporúča otvorenie škôl a školských zariadení od 8.2.2021, Oznámenia mesta Rožňava v súvislosti s otvorením škôl a školských […]

Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 15.02.2021 [aktualizované 12.02.2021]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,oznamuje, že na základe Stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave č. j.: RÚVZRV – HDM-2021/158-1, ktoré na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie a tendencie zhoršujúceho sa výskytu ochorenia Covid -19 v okrese Rožňava neodporúča otvorenie škôl a školských zariadení od 8.2.2021, Oznámenia mesta Rožňava v súvislosti s otvorením škôl a školských […]

Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 01.01.2021 do 05.02.2021 [aktualizované 05.02.2021]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,oznamuje, že na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 zo dňa 31.12.2020, Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR Číslo: 2021/9418:2-A1810 zo dňa 8. 1. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021, Usmernenia Odboru školstva Okresného úradu Košice zo dňa 7.1.2021 umožňuje poskytovanie odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 04.01.2021 len […]

Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2020!

Milí klient, rodičia, školy, učitelia, odborní zamestnanci a sledovatelia našej webovej stránky, aj v týchto časoch je možné pripomenúť si  novembrové dni ináč… November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. Od roku 2015 sa 18. november stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním 19. november je Svetovým dňom prevencie […]

Oznam pre klientov a školy (od 09.11.2020) [aktualizované 23.11.2020]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,oznamuje, že na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 16/2020 z 13. novembra 2020, prijatých uznesení vlády č. 718, č. 704, č. 693 a č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, […]

Zmena e-mailovej schránky (Zrušenie e-mailovej schránky )

Vážení rodičia, klienti, školy a školské zariadenia, z dôvodu ukončenia poskytovania služieb elektronickej pošty/schránky zo strany spol. Slovak Telekom, a.s. od 31.12.2020 (https://www.telekom.sk/wiki/internet/ukoncenie-sluzieb-elektronickej-posty) si Vás Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava dovoľuje informovať o zmene a zriadení novej e-mailovej schránky pre Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Rožňava, Letná 44, 048 01 Rožňava (CPPPaP Rožňava). Nová e-mailová […]

Oznam pre klientov a školy (od 02.11.2020 do 08.11.2020)

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,oznamuje, že na základe prijatého uznesenia vlády č. 693 a č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky […]

Prejsť na začiatok